NIET  ALLEDAAGSE  CRUISES:
Specialties
* van alle genoemde schepen zijn meer 
gegevens en foto's in de vlootlijst te vinden
* From all mentioned ships more 
images and technical details available on the Page FLEETLIST .

Er zijn rederijen die cruises uitvoeren voor specifieke doelgroepen en/of bestemmingen. In Groot Brittannië is er een cruise rederij speciaal voor oudere reizigers Saga Cruises. Saga Cruises en Saga Holidays is onderdeel van een grote Britse verzekering maatschappij ST&H Group Ltd .
Saga cruises, een Britse rederij, speciaal opgezet voor senioren (50 plus) De ambiance aan boord en de excursies zijn geheel afgestemd op senioren. Saga Cruises vaart met twee wat oudere schepen. In 2019 komt het eerste nieuwbouw schip de Spirit of Discovery van 55.900 ton en geschikt voor 980 passagiers. In 2021 gevolgd door een tweede. Service kosten en fooien zijn bij de prijs inbegrepen en er zijn geen toeslagen voor speciaal restaurants. Vrij shuttle bussen in de te bezoeken havens. Zelfs gratis taxi met chauffeur service binnen 250 mijl bij vertrek en aankomst haven.

There are companies that perform cruises for specific target groups and / or destinations. In Great Britain there is a cruise line specifically for older travelers Saga Cruises. For cruises between the Greek islands there is a choice of Celestyal Cruises and Salamis Cruise Line. In Northern Europe can be with the Birka Stockholm 22 hour cruises carry between Stockholm and Mariehamn. In the Adriatic Sea cruises are carried out with a number of smaller cruise ships. Even in America to perform its interesting cruises with "paddle wheels" on the big rivers. They are virtually all replicas but very faithfully. There are carried out coastal cruises in America with small cruise ships. Worldwide there are many ferry companies that offer cruise service on her routes.

 
Saga Sapphire built 1981


 Spirit of Discovery enter service 2019

Saga Cruises with first-class service, fine dining, opulent surroundings, top entertainment and port of calls at an array of exciting destinations, our cruises evoke that ‘holiday of a lifetime’ feeling every step of the way. Exclusively for the over 50s, your cruise is a tailor-made experience ideal for meeting likeminded people.
In 2019 enter service a new build the Spirit of Discovery of 55.900 ton suitable for 980 passengers. Followed in 2021 by a sistership.

Voor cruises tussen de Griekse eilanden is er keus uit Celestyal Cruises of Salamis Cruise Line. Griekse eilanden cruises worden vaak aangedaan door de Internationale cruiseschepen. Wilt u meerdere eilanden aandoen en de Griekse sfeer proeven, kies dan een cruise van bv. Celestyal (het vroegere Louis Cruises) of Salamis Cruises. Salamis beschikt maar over één cruiseschip van mindere kwaliteit dan Celestyal.


Celestyal Cristal ex Louis Cristal built 1980

For cruises between the Greek islands there is a choice of Celestyal Cruises and Salamis Cruise Line. Greek islands cruises are often visit by international cruise lines. If you want to visit several islands and taste of the Greek atmosphere, choose a cruise eg. Celestyal Cruises (formerly Louis Cruises) or Salamis Cruises. Salamis has only one cruise ship inferior to Celestyal ships.

Birka Line een onderdeel van Rederiaktiebolaget Eckerö voert een veerdienst met cruise aspecten uit. Gedurende een 22-uur durende oversteek tussen Stockholm en het Finse Mariehamn. Regelmatig worden met het schip meerdaagse cruises uitgevoerd. In 2004 als Birka Paradise in de vaart gekomen en omgedoopt tot Birka Stockholm in januari 2013


Birka Stockholm

Experience the beautiful Swedish archipelago for 22 hours while enjoying delicious food, entertainment, spa & relax as well as bars and shopping. The view over the archipelago is remarkable. Experience a different cruise during a weekend in the summer. Discover the archipelago and different destinations around the Baltic Sea. In summer we cruised to Copenhagen, Gotland, Germany’s Riviera, Bornholm and the High Coast, a part of the coast of Sweden on the Gulf of Bothnia.

Leuke plaatsen gelegen aan de Adriatische kust kunnen met 3 kust cruise schepen van Overseas Adventure Travel, Grand Circle Cruise Line (nogal Amerikaans) en met de La Belle de L'Adriatique van Franse Croisi Europe. Het schip is speciaal ontworpen voor kustreizen in het gebied. Ze kan 200 passagiers vervoeren meet 2.995 ton en vaart onder Belgische vlag. Ook de zeilklippers van Star Clipper zijn regelmatig te gast in het gebied.

Nice old towns situated on the Adriatic coast can be visit with three cruise ships of Overseas Adventure Travel, Grand Circle Cruise Line ( American) and the La Belle de L'Adriatique of Croisi Europe. The vessel is designed for coastal cruising in the area. It can carry 200 passengers and measuring 2,995 tons flying the Belgian flag. The sailing clipper ships of Star Clipper are regular guests in the area

Wat niet mag ontbreken in deze beknopte opsomming van "Speciaal cruises" zijn de met schoepen wiel(rader) aangedreven schepen op de Amerikaanse grote rivieren. De laatste tijd weer erg in opgang met replica's van oude schepen. De enige nog originele is de American Queen.


Amercan Queen de nog enige originele


In de voetsporen van Mark Twain
 Standaard buiten hut wel iets anders dan bij de huidige schepen
What should not be missing from this brief summary of "Special cruises" is the paddlewheel powered ships on the US major rivers. Lately again very collecting by replicas of old ships. The only remaining original is the American Queen.

Amerika, waar het cruisen is uitgevonden, behoort nog steeds tot de grootste markt. De eigen inbreng bestaat uit kust cruiseschepen bemand door en gebouwd in Amerika. De grootste rederij is de Amercan Cruise Lines/Pearl Seas Cruises. Men voert cruises uit in New England-Mississippi-Pacific Northwest & Alaska-en Southeast. Dochter Pearl Seas voert cruises uit naar Cuba. De vloot bestaat moderne kust cruiseschepen en raderschepen. Onlangs is een bestelling voor 5 riviercruise schepen geplaatst.


American Star built 2007 - 100 passengers

America, where cruising is invented, is still one of the largest cruise market. Ownership consists of coastal cruise ships only manned by and built in America. The largest company is the American Cruise Lines / Pearl Seas Cruises. It conducts cruises in New England -Mississippi -Pacific Northwest and Alaska and Southeast. Subsidiary  Pearl Seas carries cruises to Cuba. The fleet includes modern coastal cruise ships and paddle wheel ships. Recently placed an order for five river cruise ships.

Heel speciaal is de rondreis vanuit Papeete (Tahiti) naar de Marquesas en Tuamotu eilanden. Deze cruise wordt uitgevoerd met het in 2015 opgeleverde vrachtschip met cruise accommodatie Aranui-5. De dienst wordt uitgevoerd door de Franse onderneming Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM).  De Aranui-5 heeft de beschikking over faciliteiten die ook op een cruiseschip zijn te vinden. Ze heeft accommodatie voor 250 passagiers en meet 11.468 ton. De Polynesië archipels bestaan uit een aantal van de meest natuurlijk, mooie en ongerepte eilanden ter wereld, de rondreis duurt 14 dagen.

Very special is the tour from Papeete (Tahiti) to the Marquesas and Tuamotu Islands. This cruise is done with the 2015 completed freighter Aranui-5 with cruise accommodation. The service is carried out by the French company Compagnie Polynésienne Transport Maritime (CPTM). The Aranui-5 have access to facilities which are also found on a cruise ship. She has accommodation for 250 passengers and measures 11.468 ton. The Polynesia archipelagos include some of the most natural, beautiful and unspoiled islands in the world, the tour lasts 14 days.

Rivier cruiseschepen:

Deze site gaat niet over rivier cruiseschepen een uitzondering wordt gemaakt voor cruises/schepen, die zijn ingericht om gehandicapte reizigers een fantastische vakantie te bezorgen.
De J.Henry Dunant vaart sinds 2016 voor NRK cruises in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis, de voormalige eigenaar. Ze kan 67 gehandicapte reizigers vervoeren. Alle faciliteiten voor bedlegerige patienten zijn voorzien.
Het bekende Duitse Phoenix Reisen heeft zich sinds 2019 ook op deze markt begeven. Ze is een samenwerking met de Reederei Rivertech van Johan Rijfers aan gegaan. Phoenix chartert de Viola, geschikt voor 34 rolstoel passagiers. Overigens zijn de faciliteiten minder uitgebreid dan op de Henry Dunant.

This site pay not attention about river cruise ships an exception is made for cruises / ships, which are designed to give disabled travelers a fantastic holiday.The J.Henry Dunant has been sailing for NRK cruises since 2016 on behalf of the Dutch Red Cross, the former owner. It can carry 67 disabled travelers. All facilities for bedridden patients are provided.The well-known German Phoenix Reisen has also entered this market since 2019. She has entered into a partnership with Reederei Rivertech by Johan Ryfers. Phoenix charters the Viola, suitable for 34 wheelchair passengers. The facilities on board are less extensive than on the Henry Dunant. All cabins are wheelchair accessible without barriers, wide doors and special sanitary facilities.

© dutch cruise site. all rights reserved.
update march 15-2019