MIDDEL TYPE SCHEPEN  65.000 -100.000 ton:
Medium type ships in the range of 65.000 -100.000 ton

* van alle genoemde schepen zijn meer gegevens en foto's in de vlootlijst te vinden
* From all mentioned ships more images and technical details can be obtained on the Page FLEETLIST .

Tot voor enkele jaren behoorden cruise schepen van ongeveer 65.000 tot 100.000 bt. en een passagiers accommodatie tussen 1800 en 2800 personen tot de grootste in de markt.  Met de opkomst van de cruise-industrie werden in het begin, vooral dit type gebouwd. Alle bekende grote cruise rederijen bezitten schepen in deze klasse. Tot op heden nog steeds het meest gangbare type en in aantal het meest voorkomend.

Vessels of about 65,000 to 100,000 bt. and an accommodation between 1800 and 2800 passengers belong a few years ago to the largest type. With the rise of the cruise industry were mainly built ships of this size. All known large cruise companies own vessels in this class. The vast majority of cruise ships is in this segment

Je kunt dit type tegenkomen bij praktisch elke rederij, maar het aantal nieuwbouw in deze klasse loopt terug. Rederijen die nog een groot aantal schepen in deze categorie bezitten gaan bij nieuwe bestellingen steeds vaker over naar de mega (boven de 100.000 ton) schepen. Of je als cruisereiziger gelukkig wordt met deze tendens van alsmaar groter en dus duizenden passagiers, is nog maar de vraag. Gelukkig zijn er cruiserederijen, die tot op heden, het segment trouw blijven.  Zoals bv. Oceania cruises-Holland -America Line - Crystal etc.

Bij deze klasse schepen wordt je niet overlopen met mede reizigers, zijn wachttijden zeer acceptabel, of komen in het geheel niet voor. Schepen kunnen ook havens aandoen, die voor de mega schepen niet toegankelijk zijn.


Carnival Spirit
met 85.920 ton en een accommodatie voor 2142 pax. gebouwd in 2001 is een goed voorbeeld in deze klasse.
Het romp ontwerp heeft model gestaan voor een aantal Costa schepen en de Vista klas van de HAL.

Carnival Spirit with 85.920 tons and an accommodation for 2142 pax. built in 2001 is a good example in this class. The hull design has modeled for a number of ships of Costa and Vista class of HAL

Moderne voortstuwing installaties in de vorm van Gasturbines en zgn. Azipods/Mermaid  elektrische aandrijfmotoren, welke in gondels onder het schip hangen. Met de daaraan gekoppelde aandrijfschroeven en de vaak 360 ◦ draaibare gondels zijn de schepen zeer goed te manoeuvreren. Al deze aspecten zijn eerst toegepast op midden klas schepen zoals in de Millennium - klas van Celebrity. Helaas zijn er in het begin, in de lagering van deze Mermaid pods, nogal storingen opgetreden. In de toekomst zal het gebruik van  LNG als brandstof behoorlijk toenemen. De eerste schepen zijn reeds besteld. Het is het antwoord van de cruise industrie op de vervuiling, die cruise schepen veroorzaken. Bestaande schepen worden zoveel als mogelijk met "scrubber"- systemen uitgerust. Het is vaak moeilijk om op bestaande schepen een scrubber systeem te installeren.(zie foto)

Most of new technics are first applied on mega/mid-size ships such as pod-drives of the brand Azipod or Mermaid. These pods are of the fixed or turnable type. A pod driven ship need no long propellor shafts . As a result, diesel engines can be placed flexibly in the engine room. Some ships have also gasturbine drives or a combination. This kind of innovative solutions have been used in the Millennium -class.
In the future, the use of LNG as fuel will increase considerably. The first ships already ordered. It is the answer of the cruise industry on pollution of cruise ships. New builds and the most of existing ships will be equipped with scrubber systems. It is often difficult to install a scrubber system on existing ships see picture above.

Het is geen vliegtuig, maar het zijn de lucht inlaten voor de gasturbines. De enige twee schepen waar dit is toegepast op de Coral en Island Princess

        It's not a plane, but the air intakes for gas turbines. The only two ships where it is applied belongs to Princess Cruises the Coral and Island Princess.

Schepen net onder 100.000 ton zijn de Mein Schiff 3-4-5-6 serie van TUI, maar ook de Pinnacle klas van de HAL. De Koningsdam was de eerste, wordt gevolgd door de Nieuw Statendam en een nog niet vernoemd schip.

Ships just under 100,000 tons are the Mein Schiff 3-4-5-6 series, but also the Pinnacle class of the HAL. The Koningsdam was the first, followed by the Nieuw Statendam and a ship not yet named.

Boegschilderingen worden tegenwoordig vooral bij mega en medium schepen toegepast. Aida was de eerst rederij, waarvan alle schepen met hetzelfde motief zijn uitgerust. Later gevolgd door Norwegian Cruise Line die voor elk schip een apart motief kiest. Nu worden veel nieuwe schepen voorzien van boegschilderingen. Geeft tenminste nog enig onderscheid tussen de fantasieloze "drijvende flatgebouwen".

Bow/hull paintings are for the first time applied to midsize type cruise ships. Aida was the first, where all ships are equipped with the same motif. Followed by Norwegian Cruise Line they chooses for every ship a new topic. Many new mega ships are now equipped with bow paintings. Gives at least a distinction between the unimaginable floating condominiums.

dutch cruise site. all rights reserved.
update March 16-2019