KLEINERE CRUISE SCHEPEN tot 65.000 ton:
Smaller type of ships in the range up to 65.000 ton

* van alle genoemde schepen zijn meer gegevens en foto's in de vlootlijst te vinden
* From all mentioned ships more images and technical details can be obtained on the Page FLEETLIST .

Schepen tussen de 450 en 1800 passagiers behoorden in het verleden tot de "middenmoot", maar door de geweldige schaalvergroting kun je nu wel spreken van "kleinere" schepen. Schepen van dit type raken bij de "mainstream" rederijen uit de gratie en worden vervangen door alsmaar grotere schepen. Gelukkig voor de reiziger, die niet van deze "mega" schepen houdt, ontstaan nieuwe rederijen, zoals bv. Oceania Cruises en Viking Ocean Cruises. De door de "mainstream" rederijen afgestoten kleinere en oudere schepen worden gemoderniseerd en worden ondergebracht bij dochtermaatschappijen, of verkocht voor de sloop of andere rederijen.

The older units, the last time often sold by the mainstream cruise lines, or transferred to subsidiary companies, after intensive modernization.

De huidige kleinere schepen behoren over het algemeen niet tot de modernste. Rederijen die hun vloot op dit type schepen hebben gebaseerd zijn ondermeer Fred Olsen-Phoenix Seereisen-Pullmantur-Marella Cruises - UK-P&O Australia-en Celestyal (Louis) Cruises. Uitzondering zijn  Oceania, Regent Seven Seas, Saga Shipping en de sinds kort bestaande Viking Ocean Cruises. Deze rederijen houden zich bewust afzijdig van "massa" schepen. Deze rederijen opereren in het duurdere segment en nemen regelmatig nieuwe schepen in gebruik..

In het luxesegment bv. Seabourn en bij de expeditie schepen worden de laatste tijd nieuwe schepen beneden de 65.000 ton besteld. Zie hiervoor de betreffende pagina's.  

Smaller ships belonged in the past between the 450 and 1,800 passengers to the medium type, but because of the huge increase in scale allows you to speak quickly about smaller ships. In general, they do not belong to the youngest ships. Orders of this type is declining rapidly. Exception is Oceania Cruises, Regent Seven Seas and Viking Ocean Cruises. This companies  added time to time newbuilds to their fleets.
In the luxury segment, this type occurs regularly, even as by Expedition ships. Expedition ships will be described separately.

Phoenix Seereisen een Duitse touroperator en  Fred Olsen zijn zelfstandige Europese rederijen met goed onderhouden oudere schepen.

Phoenix Seereisen a German touroperator and Fred Olsen are independent companies with well maintained older vessels.


Black Watch -Fred Olsen 28.613 tons -800 passengers -built 1972

 Een niet meer bestaande rederij Renaissance Cruises had zich geheel op dit segment gestort en bezat 8 schepen, volledig identiek op de inrichting en enkele kleine uitwendige verschillen. De namen bezaten zeer fantasieloze namen R - 1 t/m R - 8 Na het faillissement van deze rederij september 2001 werden de schepen een gewild object. Inmiddels zijn ze alle 8 bij diverse rederijen ondergebracht. De rederij die haar onstaan aan deze schepen te danken heeft is Oceania Cruises ze bezit er 4. Ook Azamara Cruises een RCCL dochter heeft 3 voormalige Renaissance schepen in de vloot. Deze zeer handzame schepen zijn allen 30.277 bt. groot en kunnen 684 passagiers vervoeren.

A no longer existing shipping company Renaissance Cruises had entirely paid himself on this segment and owned 8 ships. All identical with some small exterior and interior differences.
The name giving was very easy R - 1 until R – 8
After the bankruptcy of this shipping company 2001 sept.  The ships became an interesting object. Meanwhile they have been all sold to several shipping companies. The shipping company which has its founding by use of these ships is Oceania Cuises.
The fleet consist 4 of them.  Azamara Cruises an affiliated RCCL company operates 3 former Renaissance ships. These very handsome ships are all 30,277 tons and are suitable for approx. 684 passengers.


"INSIGNIA" former R-1 of Oceana Cruises.

dutch cruise site. all rights reserved.
update March 16-2019