TRIOMF TOCHT ss.ROTTERDAM

Duizenden toeschouwers stonden langs de Nieuwe Waterweg toen het ss. "Rotterdam", getrokken door 4- Kotug slepers, naar haar definitieve ligplaats voer. Het schitterend gelijnde schip, wat een verschil met het vierkante drijvende flatgebouw de Eurodam, is gelukkig voor ons land behouden. Maandag 4 augusus 2008 rond vier uur in de middag arriveerde de "Grande Dame" tussen de pieren van Hoek van Holland en was ze weer terug waar ze thuis hoort. Haar triomf tocht over de Waterweg kon beginnen. Om ca. negen uur in de avond arriveerde ze bij haar ligplaats. De Rotterdam het grootste passagiersschip ooit in Nederland gebouwd. Ze werd op 13 september 1958 te water gelaten, na te zijn gedoopt door koningin Juliana. Een jaar later, op 3 september vertrok het schip voor haar eerste trans Atlantische vaart naar New York. Tot 1971 heeft ze op de lijn Rotterdam-New York gevaren met in de rustige periodes afgewisseld, met cruises. Van 1971 tot haar verkoop in 1997 werd het vooral bij Amerikanen een zeer geliefd cruiseschip. Haar laatste cruise reis voor de HAL vond plaats in september 1997. In hetzelfde jaar verkocht de inmiddels in Amerikaanse handen overgegane HAL het schip aan Premier Cruises. De "Rotterdam" werd omgedoopt tot "Rembrandt" onder deze naam heeft ze nog eens Rotterdam bezocht. In 2000 ging Premier Cruises failliet en werd het schip opgelegd in de Bahama's. Een onzekere tijd brak aan, sloop en verkoop geruchten volgden elkaar in snel tempo op. Tot ze in 2003 door haar bouwwerf de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd gekocht. Toen ook de RDM een jaar later failliet ging, kwam de "Rotterdam", vanwege de door het Havenbedrijf Rotterdam verstrekte bankgaranties, onbedoeld in handen van het havenbedrijf. In 2005 werd de woningcorporatie Woonbron de eigenaar, die samen met het Albeda college plannen heeft ontwikkeld, om tot een goede exploitatie van het schip te komen en het tevens voor studenten, als een maritieme leerschool te gebruiken.

Tussen de aankoop en 4 augustus zijn vele spannende momenten en tegenslagen overwonnen. Heeft ze  werven in Gibraltar, Cadiz, Gdansk en Wilhelmshaven bezocht, vandaar uit is ze dan uiteindelijk op 4 augustus in Rotterdam aangekomen. Ook nu is het schip nog niet gereed, om bezoekers te ontvangen. De planning is om het schip in november voor het publiek open te stellen. Het hotelgedeelte zal zeker niet voor eind januari 2009 gereed zijn.

De wijk Katendrecht zal door de komst van het schip zeker een positieve impuls krijgen. Hetgeen ook de reden van de Woonbron is geweest om in het project te stappen. Dat de kosten van het project tot inmiddels ca.175 miljoen euro zijn opgelopen is wat minder mooi. Gezien het rijtje werven wat hier boven staat aangegeven, had dit wellicht met een enigszins betere projectbegeleiding beter gekund. Het zou te wensen zijn, dat minister Vogelaar in het kader van de zgn. "prachtwijken" een handje zou helpen. Uiteindelijk is het behoud van het schip voor geheel maritiem Nederland een stuk erfgoed. Alleen al hiervoor verdient de Woonbron, alle overige deelnemers en vrijwilligers een dikke pluim.  De "Rotterdam" gaat dienst doen als hotel, conferentie cq. congresruimte, opleidingsinstituut en museum. Gedurende de rondleiding over het schip zal ook de machinekamer kunnen worden bezocht.   

Het schip is gelegen aan het Derde Katendrechtse Hoofd op de kop van de Maashaven en er zijn ruime parkeervoorzieningen voor handen. 

Voor meer info kunt de volgende sites bezoeken:

Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam

http://www.derotterdam.com/

Please click on thumbernail for bigger size

 
 

Page of the "World Wide Fleetlist of Cruise ships" Please Visit The Dutch Cruise Site

O-O-O-O